ARTIKS

Dugogodisnji rad u servisu IMP – Ljubljana u predstavnistvu u Beogradu na servisiranju, reguaciji i pustanju opreme za automatsku regulaciju u rad na teritoriji republike Srbije i Republike Crne Gore. Sve ovo za vreme SFRJ. Nakon raspada SFRJ otvara se samostalno privatno preduzece Z.R. – AUTOMATIKA i kao tako posluje na istim poslovima do 2007 …