Reference

Administrativna zgrada aktau - Kazakhstan
Administrativna zgrada aktau – Kazakhstan

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS.

_____________________________________________________________________________

Upravna zgrada naftne kompanije MMG. Aktau, Kazakhstan
Upravna zgrada naftne kompanije MMG. Aktau, Kazakhstan

Lokalna regulacija, regulatori firme SIEMENS.

_____________________________________________________________________________

Trzni centar Ardager Aktau, Kazakhstan
Trzni centar Ardager Aktau, Kazakhstan

Lokalna regulacija – Reguatori firme SIEMENS

_____________________________________________________________________________

Palata-Radni kabinet Beli Dom. Taskhent, Uzbekistan
Palata-Radni kabinet Beli Dom. Taskhent, Uzbekistan

CSNU – Centralni sistem nadzora i upravljanja firme SIEMENS

_____________________________________________________________________________

Upravna zgrada Centralne banke Uzbekistana MCFU. Taskent
Upravna zgrada Centralne banke Uzbekistana MCFU. Taskent

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

____________________________________________________________________________________

Sberbanka - Tula, Rusija
Sberbanka – Tula, Rusija

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

_____________________________________________________________________________

Zgrada senata Republike Uzbekistan. Taskent
Zgrada senata Republike Uzbekistan. Taskent

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

_____________________________________________________________________________

Konferencijski objekat. Sizranj, Rusija
Konferencijski objekat. Sizranj, Rusija

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

_____________________________________________________________________________

Sportska hala - Igalo, Crna Gora
Sportska hala – Igalo, Crna Gora

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

__________________________________________________________________________

Stambeno poslovni objekat - Aktau, Kazakhstan
Stambeno poslovni objekat – Aktau, Kazakhstan

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

_______________________________________________________________________

Stambeno poslovni objekat - Atirau, Kazakhstan
Stambeno poslovni objekat – Atirau, Kazakhstan

Lokalna regulacija – regulatori firme SAUTER

_____________________________________________________________________________

Trzno zabavni centar - Atirau, Kazakhstan
Trzno zabavni centar – Atirau, Kazakhstan

CSNU – Centralni sistem nadzora i upravljanja firme SAUTER

_____________________________________________________________________________

Trzno zabavni centar - Uraljsk, Kazakhstan
Trzno zabavni centar – Uraljsk, Kazakhstan

CSNU – Centralni sistem nadzora i upravljanja firme SAUTER

_____________________________________________________________________________

Dom druzbe naroda - Hanti Mansisk, Rusija
Dom druzbe naroda – Hanti Mansisk, Rusija

Lokalna regulacija – regulatori firme SIEMENS

______________________________________________________________________

Insitut za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju "Dr Simo Milošević", Igalo, Crna Gora
Insitut za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju "Dr Simo Milošević", Igalo, Crna Gora

Kompetan servis, revitalizacija i modernizacija sistema automatike na objektu. Zamena stare automatike IMP, Ljubljana, sa novom automatikom MICRONIC 200 firme Honewell, i povezivanje ragulatora u sistem CSN-centralni sistem nadzora.

______________________________________________________________________