ARTIKS

Dugogodišnji rad na servisiranju i puštanju opreme u rad za automatsku regulaciju u sistemima klimatizacije i grejanja. Tesna saradnja sa firmama „AKTING“ d.o.o.-Beograd; „UNIKOM“ – Beograd; „SINKOP“ – Beograd
„TEKON“ – Beograd i „ENERGOPROJEKT“ – Visokogradnja. U saradnji sa ovim firmama izvode se radovi na mnogim objektima u zemlji i inostranstvu (pretežno u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama).

Izvodjenje radova na servisiranju, revitalizaciji i ugradnji automatike za automatsku regulaciju temperature, vlage, pritiska, nivoa itd. Zamena stare automatike novom. Nove automatike SIEMENS; HONEYWELL; SAUTER, nove tehnologije. Mikroprocesorski regulatori kako individualni za lokalnu regulaciju tako i centralni sistemi nadzora i upravljanja. Servisiranje starih elektromotornih pogona ventila IMP-a i adaptacija i uključenje u nove sisteme automatike. Sistemi grejanja, klimatizacije, potrošne tople vode, održavanja pritiska u instalacijama, vlažnosti vazduha itd. Sistemi solarnog grejanja sa velikim brojem različitih varijanti regulacije od grejanja potrošne tople vode do grejanja bazena. Servis starih klima komora sa zamenom dotrajalih delova i dovodjenje u funkcionalno stanje. Servisiranje i ugradnja fan-coil aparata kasetnih, parapetnih, plafonskih. Ugradnja klima. Izvodjenje cevnih instalacija (bakar) za instalacije klime. Instalacije vodovoda (plastika). Servis komandnih ormana klimatizacije sa zamenom neispravnih i dotrajalih delova i adaptacija-prilagodjavanje novim tehnološkim rešenjima. Svi ovi radovi doprinose uštedi energije do 30% .

Automatika:

Siemens automatika SAUTER automatika Honeywell automatika

Interfoni, Video interfoni i vedeo nadzor (ugradnja i servis):

Signalizacija u hotelima i zdravstvenim ustanovama.

elfon interfoni elvox interfoni Comelit interfoni Urmet interfoni teh-tel interfoni